Điện thoại Kyocera Urbano V04 thiết kế nguyên khối Khay sim ko chinh hãng

1.400.000