Thay Pin sharp aquos R shv39 ,605sh,sh03j

300.000